DEN HAAG - Allochtone kinderen verdienen vaker meer dan hun ouders in vergelijking met autochtone leeftijdgenoten. Vooral Marokkaanse en Turkse zoons en dochters verdienden in 2008 meer dan hun vaders in 1999.

Dat blijkt uit het onderzoek naar bevolkingstrends over het derde kwartaal van 2011 waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag de resultaten (pdf) van publiceerde.

Ten opzichte van hun moeder maken autochtone zoons en dochters vaker een stap voorwaarts dan allochtone zoons en dochters.

Het CBS vergeleek de inkomsten van allochtonen van 25 tot en met 35 jaar met die van hun ouders (tot 65) en legde die weer naast de gegevens van autochtonen. De gegevens moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, aldus het CBS.

Het CBS keek ook naar het opleidingsniveau van autochtonen en allochtonen. Autochtone oudste kinderen (25-35 jaar) hadden in 2008 veel vaker een diploma in het hoger onderwijs dan allochtonen. De tweede generatie allochtonen doet het beter op school dan de eerste, aldus het CBS.