AMSTERDAM - Corrosie van koper in de kabels in de zendmast Lopik wijst er op dat water in de kabels is gekomen. Het is een mogelijke (mede)verklaring voor het ontstaan van de brand op 15 juli.

Dat staat in een onderzoek in opdracht van zendmasteigenaar Novec, waar de NOS de hand op heeft gelegd.

''Wij beschouwen de corrosie op een flink aantal verschillende plaatsen in de kabels een risicofactor voor het ontstaan van brand. Ten eerste omdat binnengedrongen water de elektrische verbindingen kan verstoren en vonkvorming kan veroorzaken."

"Ten tweede omdat binnengedrongen water wijst op componenten of montagemethoden die mogelijk in bredere zin niet aan de eisen voldoen’’, schrijft het centrum voor brandveiligheid Efectis als opsteller van het rapport.

Zekerheid

Efectis zegt nog niks met zekerheid te kunnen zeggen over de oorzaak van de brand omdat vragen die zijn gesteld aan zenderexploitant (Broadcast Partners) tot dusver onbeantwoord zijn gebleven.

Door de brand waren radiozenders zoals Radio 1, BNR en Q-Music in grote delen van Nederland wekenlang slecht te ontvangen.

Broadcast Partners stelt in een reactie alle medewerking te hebben verleend aan het onderzoek. Volgens directeur Robert-jan van der Hoeven heeft Broadcast Partners ''alle relevante vragen beantwoord''. Hij betwist de suggesties in het rapport.

''Als er al sprake van corrosie zou zijn, staat allerminst vast dat dit de oorzaak van de kortsluiting is geweest'', aldus Van der Hoeven.

Antennesysteem

Hij zegt dat een ander rapport uitwijst dat het antennesysteem van Broadcast Partners in de zendmast in IJsselstein technisch in orde is en aan de voorschriften voldoet. Komende week wordt het zendvermogen weer opgeschroefd naar 100 procent.

Volgens Van der Hoeven maakt het rapport deel uit van een groter gezamenlijk onderzoek naar de oorzaak van de brand in opdracht van alle betrokken partijen en hun verzekeraars. In totaal buigen 19 experts zich over de kwestie, wat maanden kan duren.