DEN HAAG - Het ministerie van Defensie verwacht nog dit jaar de financiën te hebben gevonden om gewonde veteranen schadeloos te kunnen stellen.

Het departement reageerde op een brief van de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die kritiek heeft op de ''besluiteloosheid van de Nederlandse politiek'' over dit onderwerp.

Premier Mark Rutte stelde vrijdag na afloop van de ministerraad dat minister Hans Hillen (Defensie) het probleem zeer serieus bekijkt en binnenkort met nadere mededelingen zal komen.

Volgens het ministerie wordt er niet gediscussieerd over of de ereschuld moet worden opgelost, maar hoe. Er is dan ook geen sprake van besluiteloosheid, aldus een woordvoerster.

Geld

Het is nog niet bekend waar het geld voor de schadeloosstelling vandaan gaat komen. Hillen heeft eerder aangegeven dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden, omdat er binnen de begroting van Defensie geen geld beschikbaar is.

In totaal is 110 miljoen euro nodig om militairen die voor juli 2007 gewond zijn teruggekomen van een missie te compenseren.

Sommige militairen voeren al jarenlang procedures voor een schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat zij kampen met het zogenoemde posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

Brenninkmeijer

Bemiddeling van de ombudsman leidde vorig jaar tot een principeakkoord om de zaak zo snel mogelijk op te lossen. Volgens Brenninkmeijer is sindsdien echter te weinig vooruitgang geboekt.

''Ik begrijp ten volle dat in deze economische zeer moeilijke tijden lastige keuzes gemaakt moeten worden, maar dat is voor mij geen reden om te berusten in de politieke besluiteloosheid die sinds juni 2010 is ontstaan'', schrijft de ombudsman.

Juridische procedures

Brenninkmeijer waarschuwt dat bij het uitblijven van actie, belastende en kostbare juridische procedures in het verschiet liggen. Die zouden een verkeerd signaal geven.

''De overheid lijkt zijn verantwoordelijkheid jegens veteranen te ontkennen en lijkt zich tegen de gerechtvaardigde vraag om een vergoeding voor deze veteranen te verschansen in juridische loopgraven.''

Veteranenwet

De Tweede Kamer diende afgelopen zomer een wet in, waardoor veteranen recht krijgen op erkenning en zorg. Met die Veteranenwet moeten problemen rondom schadeloosstelling in de toekomst worden voorkomen.

De wet zal in het najaar in de Kamer worden besproken en kan dan mogelijk in 2012 al ingaan.