LEIDEN - De politie in Nederland houdt zich in de omgang met minderjarige verdachten niet aan het VN-kinderrechtenverdrag.

De politie behandelt kinderen die worden verdacht van een misdrijf te veel als volwassenen. Er zijn nauwelijks regels die specifiek op minderjarigen gericht zijn. Dat heeft onder meer als gevolg dat kinderen in de fase voordat ze voor de rechter komen, te lang worden opgesloten

Dat blijkt uit het rapport Een 'paar nachtjes' in de cel, van kinderrechtenorganisatie Defence for Children/ECPAT, dat vrijdag is gepubliceerd en waaraan het Vara-programma De Ombudsman aandacht besteedt.

Volgens het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties moeten landen er alles aan doen om wetten en regels te maken die de rechten van minderjarige verdachten zo goed mogelijk waarborgen. Zo moet de politie genoeg mensen hebben die weten hoe ze met kinderen moeten omgaan. Ook zouden er op politiebureaus speciale cellen voor kinderen moeten zijn.

Vasthouden

Nederland houdt minderjarige verdachten vaak te lang vast. Waar andere landen kinderen maximaal 24 uur in een politiecel mogen houden, is dit in Nederland - afhankelijk van de leeftijd - tot 16 dagen en 15 uur.

Volgens het rapport van Defence for Children laat Nederland het opsporingsbelang zwaarder wegen dan het belang van het kind. ''Tijdens de eerste drie dagen op het politiebureau is er nauwelijks aandacht voor de rechten en het belang van de minderjarige verdachte.''

Afgenomen

Opvallend is ook dat de afgelopen jaren het aantal minderjarige verdachten is afgenomen, maar dat het aantal kinderen dat na verhoor wordt opgesloten juist groter is geworden. Volgens Defence for Children werden vorig jaar 9136 minderjarigen in verzekering gesteld. Dat waren er bijna 1000 meer dan de 8142 die in 2009 in een politiecel moesten zitten.