DEN BOSCH - De verzekeraars van Chemie-Pack wijzen de claims af van de overheden die kosten hebben gemaakt na de brand die het bedrijf verwoestte

De provincie Noord-Brabant heeft dat deze week te horen gekregen van de curator van het bedrijf dat failliet is verklaard.

Gedeputeerde Yves de Boer zei dat vrijdag in Provinciale Staten, die het plan van de provincie bespreken om de ruim 38 miljoen euro voor te schieten die nodig is voor de sanering van de vervuilde bodem onder het bedrijf in Moerdijk.

De Boer vertelde dat de mogelijkheden worden onderzocht om de bestuurders van Chemie-Pack persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de kosten. Het bedrijf is al aansprakelijk gesteld.

Kosten

De totale kosten van de brand zijn geraamd op 71 miljoen euro. De kosten worden tot dusver gedeeld door de gemeente, het Rijk, de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de veiligheidsregio's en het havenschap Moerdijk.

Provinciale Staten gaven Gedeputeerden Staten vrijdag unaniem toestemming om door te gaan op de ingeslagen weg.

Alle fracties delen de opvatting dat de bodemsanering zo snel mogelijk moet beginnen om verdere schade aan het milieu te beperken.