DEN BOSCH - De provincie Brabant en het drinkwaterbedrijf Brabant Water dringen bij België aan op nader onderzoek naar de opslag van radioactief kernafval in diepere kleigronden aan de Nederlandse grens.

Brabant Water vindt de risico's voor de volksgezondheid te groot.

Directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland heeft dat vrijdag in Den Bosch gezegd bij de presentatie het rapport van hoogleraar geohydrologie Theo Olsthoorn van de TU Delft.

De zuiderburen koersen aan op opslag in de relatief ondiepe Boomse klei. De provincie Brabant wil dat België eerst de mogelijkheden onderzoekt naar opslag in de veel dieper gelegen Ieperiaanse kleilaag.

Gevaar

Volgens Van Nuland warmt door de ondergrondse opslag in de Boomse kleilaag het grondwater met 6 graden op. Verder loopt de opslag op die diepte gevaar bij eventuele bevingen van de aarde. Als er iets misgaat dan loopt de drinkwatervoorziening voor 3 miljoen mensen grote risico’s, aldus Van Nuland.

Dedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Yves de Boer gaf aan niet blij te zijn dat de Belgische regering Brabant onvoldoende betrekt bij de discussie over de ondergrondse opslag van kernafval.

De kleilagen verschillen in dikte van gebied tot gebied. De Boomse kleilaag bevindt zich over het algemeen op 200 meter diepte. De Ieperiaanse kleilaag is begint op meer dan 300 meter diepte.