UTRECHT - Artsen, huisartsenposten en ambulancepersoneel moeten in noodgevallen weten of een bejaarde wil worden gereanimeerd of niet.

Ze moeten die kennis beter uitwisselen met personeel van verzorgingshuizen. Daarvoor pleitte Verenso, de vereniging van artsen die gespecialiseerd zijn in ouderenzorg, vrijdag.

Medewerkers van verzorgingshuizen weten volgens voorzitter Mieke Drayer vaak wel of een bewoner in noodgevallen reanimatie wil.

''Maar als ze tijdens een wandeling of visite onwel worden, komen de ambulancebroeders of de huisarts en die weten het niet.''

Reanimatie van tevoren bespreken

De artsenorganisatie werkt op het moment aan de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor medisch personeel over reanimatie bij kwetsbare ouderen.

Ze bepleit dat van tevoren per cliënt wordt besproken of hij of zij reanimatie wil. De richtlijn wordt uitgewerkt in samenwerking met organisaties van verpleegkundigen en huisartsen. Naar verwachting wordt de nieuwe richtlijn midden volgend jaar gepresenteerd.