DEN HAAG - Mensen uit het hele land zijn maandag naar het Malieveld in Den Haag gekomen om te protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.

De vakbonden reppen van meer dan 10.000 mensen, de politie heeft het over een stuk of 5000 betogers. Vooral veel chronisch zieken, gehandicapten en medewerkers uit sociale werkplaatsen (wsw'ers) zijn van de partij.

Mensen dragen ballonnen en hebben hesjes aan. Ze luisteren naar toespraken van lotgenoten die vertellen wat de bezuinigingen voor hen persoonlijk betekenen. Er klinkt veel boegeroep.

Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, meer voor zorg moeten betalen en getroffen worden door bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

Toekomst

Een medewerker van de sociale werkplaats uit Hoogeveen is naar Den Haag gekomen omdat hij zich afvraagt of hij in de toekomst zijn baan nog wel kan houden. ''Nu werk ik nog, ik pak producten in zoals deodorant en cadeaupapier. Stel dat ik straks achter de geraniums terechtkom, dan is Rutte toch veel duurder uit?''

Een medewerker van de douane maakt zich zorgen over de toekomst. Over de werkgelegenheid bij het Rijk, over de cao, die zoals het er nu uitziet geen behoud van koopkracht biedt.

''Wij op Schiphol halen toch juist geld binnen? Het is zo kortzichtig om op ons te bezuinigen.'' Duizenden demonstranten lieten samen met het Metropole Orkest, dat ook bedreigd wordt door de bezuinigingen, een protestkreet horen.

Demonstratie bezuinigingen pgb