DEN HAAG - Het Malieveld in Den Haag stroomt vol met demonstranten. De vakbonden reppen van meer dan 10.000 mensen.

Vooral veel chronisch zieken, gehandicapten en medewerkers uit sociale werkplaatsen (wsw'ers) zijn van de partij. Samen demonstreren ze tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.

Mensen dragen ballonnen en hebben hesjes aan. Ze luisteren naar toespraken van lotgenoten die vertellen wat de bezuinigingen voor hen persoonlijk betekenen. Er klinkt veel boegeroep. Later volgen toespraken van onder andere Agnes Jongerius (FNV) en Jaap Smit (CNV).

Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, meer voor zorg moeten betalen en getroffen worden door bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

Gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, meer voor zorg moeten betalen en getroffen worden door bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

De vakbonden van FNV, CNV en MHP organiseren de demonstratie samen met de CG-raad, Raad van Kerken en Humanitas.

Ochtend

Zo'n 450 medewerkers van sociale werkplaatsen hadden zich in de ochtend verzameld in theater Diligentia in de Haagse binnenstad.

Het kabinet wil het aantal werkplekken op de sociale werkplaatsen flink verlagen. Vakbond Abvakabo FNV, die de bijeenkomst in Diligentia organiseert, vindt dat mensen met een beperking hierdoor langs de kant komen te staan.

Ze belanden achter de geraniums, of krijgen onderbetaald werk waar goede begeleiding ontbreekt, vreest de vakbond.

Demonstratie bezuinigingen pgb