AMSTERDAM – De donderdag gelekte Miljoenennota is een samenvatting van de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet en geeft aan welke kosten daaraan verbonden zijn. 

Alle afzonderlijke departementen maken hierin tevens hun eigen begroting bekend.

De uitgaven die de verschillende departementen in 2012 denken te maken, zijn door NU.nl bij elkaar verzameld en in een overzichtelijke ‘treemap’ geplaatst.

Het betreft hier alleen de begrotingsgefinancierde uitgaven, uitgaven die bijvoorbeeld vanuit de premies volksverzekeringen of werknemersverzekeringen worden gefinancierd zijn hier niet in opgenomen.

Handig middel

Door te klikken op het kopje Miljoenennota wordt de 'treemap' groter weergegeven. Met de rechtermuisknop kan er tevens worden ingezoomd op de verschillende kostenposten.

De grootte van de vlakken geeft de hoogte van de uitgaven weer. De 'treemap' is daardoor een handig middel om de grootte van de verschillende uitgaven met elkaar te vergelijken.

Vertekend beeld

Toch geeft deze visualisatie een enigszins vertekend beeld, omdat bij Volksgezondheid en Sociale Zaken een groot deel van de uitgaven vanuit premies worden gefinancierd, respectievelijk 80 en 57 procent.

Opvallend is ook het bedrag dat naar het Koningshuis gaat. Veertig miljoen lijkt een hoop, wanneer het wordt vergeleken met de rest van het budget valt het weer erg mee. (Helemaal rechts onderin.)