AMSTERDAM - Reken- en taallessen moeten op alle scholen prioriteit krijgen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na gesprekken met onder meer leerkrachten, scholen en ouders.

Volgens de ondervraagden zou een integrale aanpak, waarbij verschillende taal- en rekenonderdelen ook in andere lessen aan bod komen, ideaal zijn.

Het SCP stelde een onderzoek in omdat leerlingen en studenten steeds vaker achterlopen op het gebied van rekenen en taal.

Docenten in het voortgezet onderwijs vinden wel dat het leren lezen, schrijven en rekenen vooral een taak van de basisschool is. Zij hebben moeite om daar in zo'n laat stadium nog aandacht aan te besteden.

Basisvaardigheden

Sommige leerkrachten geven toe dat zij zelf ook niet altijd de basisvaardigheden onder de knie hebben. Omdat de publieke discussie daarover zo heftig is, voelen zij een enorme druk. Docenten ervaren soms maar weinig vertrouwen in het feit dat zij hun vak verstaan.

Om het niveau van rekenen en taal te verhogen moet volgens de ondervraagden meer prestatiegericht worden gewerkt. Meer toetsen zou echter geen optie zijn. Docenten vrezen te worden afgerekend op slechte prestaties van leerlingen.

Cito

Overigens bleek vorige week uit onderzoek van Cito dat de prestaties van basisschoolleerlingen op het gebied van rekenen en taal vorig jaar zijn verbeterd. Kinderen in groep 8 scoorden op alle rekenonderdelen beter dan in 2009. Op het gebied van taal ging vooral de woordenschat vooruit.