DEN HAAG - De voorgenomen verhoging van de kosten om te procederen (de zogeheten griffierechten) zullen aanzienlijk meer mensen bij de rechter weghouden dan nu al het geval is.

Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau Synovate onder ruim 1000 mensen.

34 Procent van de Nederlanders zal door deze door het kabinet geplande verhoging de gang naar de rechter niet meer maken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het onderzoek bleek dat 19 procent de huidige kosten al te hoog vindt.

Door de verhoging van de griffierechten komt daar nog eens 15 procent bij. Het onderzoek bevestigt de vrees van de orde en een reeks andere organisaties die te hoop lopen tegen de kabinetsplannen.

Afschrikken

In zaken waarbij de ondervraagden het heel belangrijk vonden om naar de rechter te kunnen stappen, lag het percentage dat zich laat afschrikken door de duurdere rechtszaken nog hoger dan de genoemde 15 procent.

Daarbij gaat het onder meer om om zaken over letselschade na een verkeersongeval of een omgangsregeling voor de kinderen na een echtscheiding.

Toegankelijk

Bijna alle ondervraagden waren van mening dat de rechtspraak voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet alleen voor mensen die het kunnen betalen: 94 procent. Met de rechtspraak wordt een maatschappelijk belang gediend, vond 91 procent.

70 Procent zag in dat een bepaalde financiële drempel noodzakelijk is, om te voorkomen dat burgers al te pietluttige zaken aan de rechter voorleggen.

39 Procent vond dat in Nederland sprake is van klassenjustitie, omdat alleen de rijken hun recht kunnen halen; 28 procent was het daarmee niet eens.