DEN HAAG - Aan de Politieacademie zijn dit jaar nog te weinig nieuwe agenten aan hun opleiding begonnen. Dat zijn er tot nu toe 700, terwijl het er 1850 moeten worden.

Sommige korpsen stellen te strenge eisen aan de aspirant-agenten.

Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid) de korpschefs en de korpsbeheerders laten weten, zei een woordvoerder woensdag. De minister wil dat alle korpsen dezelfde eisen gaan stellen. Dan kan het aantal van 1850 dit jaar alsnog gehaald worden.

Opleiding

Dit jaar moeten er 1100 meer nieuwe agenten aan hun opleiding beginnen dan in voorgaande jaren. Dat is nodig om 49.500 agenten op straat te kunnen houden. Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om dit mogelijk te maken.

Over de animo voor het vak van politieman hebben de korpsen niet te klagen. Elk jaar melden zich veel meer belangstellenden dan kunnen worden aangenomen.

Verbaasd

PvdA en CDA zijn zeer verbaasd over de brief van Opstelten aan de politie. Volgens CDA'er Coskun Çörüz houdt de minister nu een ander verhaal dan dinsdag in de Tweede Kamer, toen hij Opstelten vroeg naar de instroom op de Politieacademie. ''Gisteren was er nog niks aan de hand, nu is er toch stagnatie."

Çörüz wil dat de korpsen zich helemaal niet meer met de selectie van nieuwe agenten bemoeien. Dat moet een taak van de Politieacademie zijn.

Dubbel werk kost geld en is niet goed voor de motivatie van de aspiranten. Hij hoopt dat Opstelten nu echt doorpakt met de werving.

Ander verhaal

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt dinsdag ook een ander verhaal van de bewindspersoon te hebben gehoord. ''Dit is echt weer stoere taal en loze beloften. Het lijkt erop dat nu de kwaliteit omlaaggaat om aan de doelen te kunnen voldoen." Ze kondigt aan opheldering te gaan vragen bij de minister.