MOERDIJK - Het failliet verklaarde chemiebedrijf Chemie-Pack maakt een doorstart.

Een vennootschap met als directeur Hans Spiering, de broer van voormalig directeur Gerard Spiering, heeft de boedel van het failliete bedrijf overgenomen en neemt met negen werknemers de resterende activiteiten in Oud-Gastel over. Curator Tijs Schraven heeft dat woensdag gezegd.

Chemie-Pack werd eind augustus failliet verklaard omdat een grote vaste klant afscheid nam naar aanleiding van de grote brand die de vestiging van het bedrijf in Moerdijk op 5 januari verwoestte.

Schraven heeft nog geen volledig beeld van de totale schuld van Chemie-Pack en het aantal schuldeisers. Er heeft zich een aantal schuldeisers met forse vorderingen gemeld, was het enige dat hij woensdag wilde vertellen. De perspectieven voor de schuldeisers zijn door de doorstart niet veranderd.

De totale schade door de brand wordt geraamd op ruim 71 miljoen euro. De betrokken overheidspartijen hebben Chemie-Pack aansprakelijk gesteld.