DEN HAAG - Nieuwe generaties in Nederland krijgen het steeds moeilijker om de kwaliteit van leven vast te houden of zelfs te verbeteren, omdat hulpbronnen om die welvaart vast te houden onder druk staan.

Zo raken de Nederlandse aardgasreserves in het huidig tempo over circa 20 jaar op.

Dat blijkt uit een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau: de Monitor Duurzaam Nederland 2011. De monitor wordt maandag aangeboden aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De organisaties, die constateren dat de welvaart in Nederland nu hoog is, maken zich zorgen over de manier waarop de voorspoed wordt vastgehouden. De monitor wordt maandag aangeboden aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Beslag

Dat beslag op die bronnen, zoals biomassa en grondstoffen, is relatief groot in vergelijking met andere EU-landen.

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs steeds lager scoren. Verder maken de organisaties zich zorgen over de Nederlandse overheidsschuld en de toenemende kosten voor zorg en sociale zekerheid. Bovendien is de werkloosheid onder veel niet-westerse allochtonen relatief hoog en worden de inkomensverschillen met autochtonen steeds groter.