DEN BOSCH - Supermarkten en boeren hebben in het zogenoemde Verbond van Den Bosch afgesproken dat uiterlijk in 2020 nog alleen duurzaam vlees in de winkel ligt.

Aan het preventief gebruik van antibiotica komt al volgend jaar een eind. Het vlees zal door een radicale ommekeer in de veehouderij ‘ietsje duurder’ worden. De veestapel zal krimpen.

De partijen werden aan tafel gebracht door een commissie die naar aanleiding van de discussie over de megastallen onderzoek deed naar de toekomst van de veehouderij in de provincie Brabant. De commissie zegt echter vrijwel niks over de grootte van de stallen.

Een modaal duurzaam ('zorgvuldig intensief’) veeteeltbedrijf is volgens de commissie rendabel met bijvoorbeeld 6700 vleesvarkens, 240.000 vleeskuikens of 1700 vleeskalveren en vier personeelsleden.

Geen beperking

De beperkingen die Brabant heeft opgelegd aan de grootte van de stallen (maximaal 1,5 hectare), vormen vooralsnog geen beperking, oordeelt de commissie.

De Dierenbescherming, de Brabantse Milieufederatie en de stichting Natuur en Milieu hebben het manifest niet ondertekend. Zij zijn kritisch omdat de commissie niks heeft gezegd over grenzen aan dieraantallen en de omvang van stallen. De prijsvechters Aldi en Lidl zijn bij het proces niet betrokken geweest.

Enige redding

Een duurzame veehouderij vormt volgens de commissie de enige redding voor de veehouderij die is geconfronteerd met maatschappelijke onvrede over grote, volle stallen. Van Doorn: ,,Er is geen toekomst voor de traditionele bio-industrie. Het spel tegen grote producenten zoals Amerika en Brazilië winnen we niet.’’

Nederlandse veeboeren zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de export. Commissievoorzitter Van Doorn is ervan overtuigd dat het duurzame Nederlandse vlees als onderscheidend topproduct ook in het buitenland aftrek vindt.

Duurder

Het stukje vlees zal duurder worden, voorspellen Van Doorn en de LTO. Bedrijven die de investeringen voor de omslag niet kunnen maken zullen omvallen en binnen een paar jaar krimpt de veestapel, maar exacte voorspellingen wilde Van Doorn vrijdag niet doen.

De Brabantse gedeputeerde Yves de Boer erkende vrijdag dat de discussie over megastallen in Brabant op verkeerde punten is gevoerd. Als blijkt dat stallen toch meer ruimte nodig hebben dan in Brabant is afgesproken dan gaan we de discussie niet uit de weg, zei hij.