DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat zo’n 800 allochtonen met een uitkering dwingen om Nederlands te leren en in te burgeren. Als zij dat niet doen, raken zij hun uitkering kwijt.

De woordvoerster van wethouder Marnix Norder (Integratie, PvdA) heeft een bericht daarover in het AD vrijdag bevestigd.

Met de maatregel wil Den Haag allochtonen met een taalachterstand ''vooral helpen om weer te kunnen participeren in de arbeidsmarkt’’, beklemtoont de zegsvrouw. ''Dit soort achterstanden vormt een enorme belemmering als zij proberen aan werk te komen.’’

De gemeente heeft een selectie gemaakt van mensen in Den Haag die een uitkering krijgen en bij wie de taalachterstand een grote belemmering vormt. Dit leverde een lijst op met 3000 namen.

Cursus

Deze worden op gesprek gevraagd en krijgen de keuze voorgelegd: of ze gaan een inburgeringscursus doen en de taal leren, of ze raken hun uitkering kwijt.

Zo’n 800 allochtonen zijn al op gesprek geweest en moeten nu een inburgeringscursus gaan volgen. Er staan nog zo’n 2200 andere uitkeringsgerechtigden op de lijst die binnenkort op gesprek komen en dezelfde keuze voorgelegd krijgen.