ALKMAAR - Van de 92 prostitutieramen op de Alkmaarse Achterdam die zouden sluiten, blijven er alsnog 27 open.

Burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar maakte woensdag bekend dat exploitant Nool c.s. een vergunning krijgt voor de exploitatie van deze en nog zeven nieuwe ramen.

De verlening van een vergunning voor de 27 bestaande ramen werd mogelijk doordat die zich bevinden in panden die niet met crimineel geld zijn besmet en waarvoor de exploitant een aparte aanvraag heeft ingediend.

Burgemeester Bruinooge weigerde Nool c.s. in 2008 een vergunning voor de exploitatie van 92 ramen. Aanleiding was een rapport van bureau Bibob, dat onderzoekt of ondernemers vergunningen misbruiken voor criminele activiteiten.

Daaruit zou blijken dat diverse door Nool gehuurde panden op de Achterdam waren aangekocht met crimineel geld. Vorige maand kreeg Bruinooge na jarenlang juridisch gesteggel gelijk van de Raad van State.

Weigering

De burgemeester zei woensdag dat hij in 2008 tot een alomvattende weigering moest besluiten, doordat Nool c.s. voor alle 92 ramen een collectieve vergunning had aangevraagd. ''Als toen al een splitsing was gemaakt, had ik een heel ander besluit moeten nemen.''

Nool c.s. krijgt net als de vier andere exploitanten op de Alkmaarse Achterdam een vergunning voor 1 jaar. Die gaat donderdag in. Dan treden ook de strengere regels in werking waartoe de gemeente eerder besloot. Zo gaan de ramen voortaan dicht om één uur ’s nachts in plaats van om drie uur.

Nadere afspraken

Bruinooge wil verder in een convenant nadere afspraken met de exploitanten maken. Op de Achterdam blijven bijna 70 prostitutieramen over, iets meer dan de helft van het huidige aantal. In vergelijking met vergelijkbare gemeenten noemt de burgemeester dit aantal ''nog altijd fors”.

Kees van Ojen van Nool c.s. toonde zich woensdag tevreden. Hij zegt dat de uitkomst ook voor de gemeente voordelen heeft. ''De door de exploitanten betaalde beveiliging op de Achterdam kan nu blijven bestaan. Die zou anders echt te duur zijn geworden.''