DEN HAAG - Lang niet alle slachterijen voeren de verplichte BSE-testen op de dieren uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Van 17 kleine en middelgrote slachterijen die de nVWA onder de loep nam, bleken zes slachterijen bij in totaal 125 runderen geen verplichte test op de gekkenkoeienziekte te hebben gedaan.

Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nVWA constateert dat het niet testen meer risico's met zich meebrengt.

Doordat er al diverse controlemaatregelen van kracht zijn, is het risico volgens de autoriteit verwaarloosbaar dat besmet vlees op de markt is gekomen. Toch is het vlees van de niet geteste dieren voor zover mogelijk teruggehaald, aldus een woordvoerster van de autoriteit.

De nVWA heeft maatregelen tegen de betrokken bedrijven genomen. Onder andere is tegen één bedrijf een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet.

Bleker

Juist dinsdag liet staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) aan de Tweede Kamer weten dat de afgelopen jaren het toezicht van de nVWA op slachtplaatsen en exportverzamelplaatsen is verbeterd. Dat blijkt volgens hem uit vervolgonderzoek van de Belgische landbouwbestuurder Piet Vanthemsche, die in 2008 ook al eens het toezicht doorlichtte.

De Kamer had aangedrongen op nieuw onderzoek om te kijken of de gewenste verbeteringen zijn doorgevoerd.

Vanthemsche concludeert nu dat er vooruitgang is geboekt bij onder meer de aansturing binnen de nVWA, bij het oplossen van het tekort aan toezichthoudende dierenartsen en bij de ondersteuning en begeleiding van toezichthouders.

Om het toezicht op slachterijen te verbeteren, zijn er sinds 2008 33 dierenartsen bij gekomen.