DEN HAAG - Het is niet verstandig om minder profielen aan te bieden voor bovenbouwleerlingen op de havo of het vwo.

Het levert voor de meeste scholen geen organisatorische verbetering op en het kan voor problemen zorgen bij de aansluiting op het hbo of de universiteit, met name bij bètastudies. Dat meldt de Onderwijsraad maandag.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) liet eerder weten het aantal vastgestelde vakkenpakketten van vier naar twee of drie te willen terugbrengen zonder het onderwijs inhoudelijk te herzien.

De Onderwijsraad concludeert in haar advies 'Profielen in de bovenbouw havo - vwo' dat de beoogde wetswijziging niet het gewenste effect heeft en daarom niet wenselijk is.

Geen voorstander

De Onderwijsraad is geen voorstander van een vermindering van het aantal profielen zonder verdere wijzigingen in het inhoudelijke programma. De raad is overigens niet tegen een herziening van de profielen, maar adviseert dit in samenspraak te doen met het hoger onderwijs voor betere aansluiting.

Toen minister Van Bijsterveldt haar plannen eind vorig jaar bekendmaakte, reageerde het veld ook al overwegend afwijzend. Onder meer scholierenorganisatie LAKS en vakbond AOb waren kritisch. Het doel van de plannen van de minister is onder meer scholen meer ruimte geven voor nadruk op de kernvakken Nederland, Engels en wiskunde.

Waardevolle aanknopingspunten

In een reactie zegt de minister dat het advies ''waardevolle aanknopingspunten'' biedt. ''De Raad plaatst kanttekeningen bij een verplichting tot het aanbieden van minder profielen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte moet komen voor scholen om te kiezen voor het geven van minder profielen.''

Van Bijsterveldt overlegt de komende maanden met diverse onderwijspartijen om te bepalen hoe leerlingen beter kunnen presteren op school. Voor 1 maart volgend jaar informeert de minister de Tweede Kamer over haar standpunt.