DEN HAAG - De politie heeft vorig jaar bijna 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd, zo heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Volgens het CBS is dat ongeveer 5 procent minder dan in 2009.

De vernielingen en openbare-ordemisdrijven daalden vrij sterk, met 14 procent. Van de gewelds- en seksuele misdrijven zijn er vorig jaar 8 procent minder geregistreerd en vermogensmisdrijven 3 procent minder.

Vermogensmisdrijven als diefstal, inbraak, bedrog en beroving maken ongeveer 60 procent van alle geregistreerde criminaliteit uit.

Fietsendiefstal is nog altijd het meest voorkomende vermogensmisdrijf, ook al was dat volgens het CBS al 16 procent minder dan in 2009. Dat is naar verhouding de sterkste daling.

Er waren vorig jaar meer woninginbraken dan in 2009 en ook werden er meer brom- en snorfietsen gestolen.