DEN HAAG - De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad wil dat het college onderzoek doet naar de verzuimcijfers op de Haagse basisscholen.

Als blijkt dat een groot deel van het verzuim gerelateerd is aan islamitische feestdagen, wil de PVV dat de leerplichtambtenaren extra controles gaan uitvoeren tijdens de ramadan en het Suikerfeest.

Raadslid Chris van der Helm heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college. De gemeente Den Haag heeft de afgelopen week intensieve controles op ‘luxe-verzuim’ op Haagse scholen uitgevoerd.

Het gaat vaak om ouders die ook na aanvang van het schooljaar nog op vakantie zijn of een dagje weg gaan met de kinderen.

Controles

Bij controles op 23 Haagse basisscholen bleken 128 kinderen zonder geldige reden afwezig te zijn. Ongeveer de helft van die kinderen bleek bij huisbezoek ook niet thuis te zijn.

De PVV, met acht zetels de grootste oppositiepartij in de Haagse raad, is zich ''wild geschrokken’’ van deze cijfers.

De partij zegt berichten te hebben ontvangen dat op scholen met veel islamitische kinderen het verzuim tijdens de ramadan hoger zou liggen. De PVV wil daarom dat het college hier gericht onderzoek naar doet.