BREDA/MOERDIJK - De totale kosten van de zeer grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk worden geraamd op ruim 71 miljoen euro.

Dat staat in de bestuurlijke verantwoording die de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op haar internetpagina heeft gepubliceerd. Het bedrag ligt veel hoger dan de 40 miljoen euro die tot dusver werd genoemd.

Alleen al de bodemsanering kost 38 miljoen euro. Wie opdraait voor de kosten is nog steeds de grote vraag.

De betrokken overheidspartijen hebben Chemie-Pack aansprakelijk gesteld maar het bedrijf ging dinsdag failliet. Het is publiek geheim dat de verzekering van het bedrijf de schade bij lange na niet dekt.

Als de claim bij Chemie-Pack onvoldoende oplevert, hopen de Brabantse partijen (provincie, gemeente, havenschap, waterschap, politie, brandweer en veiligheidsregio) op geld uit Den Haag bestemd voor rampen.