AMSTERDAM - De meeste autochtone ouders hebben er geen probleem mee wanneer de docente van hun kind een hoofddoekje draagt.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad J/M voor Ouders. Het land is volgens ruim driekwart van autochtone ouders gebaat bij kinderen die hebben geleerd met meerdere culturen om te gaan.

Zo'n 55 procent van de ouders geeft in het onderzoek onder 588 ouders aan dat het dragen van een hoofddoekje door een docente door de beugel kan. Ook vinden de meeste autochtone ouders het geen probleem als hun kind zou thuiskomen met een schoonzoon of schoondochter van niet-westerse afkomst.

Tegelijkertijd blijkt dat ouders worstelen met de opvoeding van hun kind in een multiculturele samenleving. 57 procent van de ouders geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst van hun witte kind in een gekleurde maatschappij.

Ruimdenkende wereldburgers

Ouders worstelen volgens J/M voor Ouders met het dilemma tussen enerzijds vasthouden aan de eigen cultuur en anderzijds hun kinderen opvoeden tot ruimdenkende wereldburgers. "Ouders willen wel, maar weten niet goed hoe."

De worsteling met de multiculturele maatschappij blijkt onder meer uit de uitkomst dat ruim driekwart van de ouders hun kinderen toch het liefst naar een witte school stuurt. En waar een allochtone vriendin op de goedkeuring van 62 procent van de ouders kan rekenen, geldt dat voor een niet-westerse vriend slechts voor 57 procent.

Discriminatie

De grootste zorg van ouders is discriminatie door hun kinderen. Negen op de tien ouders geven aan dat erg te vinden. Het bezigen van straattaal volgt met 83 procent. Het multiculturele gehalte van hun opvoeding krijgt van de meeste ouders het rapportcijfer 5,5.