WILLEMSTAD - Een langlopend conflict tussen energieproducent EcoPower en distributiebedrijf WEB heeft er toe geleid dat op Bonaire vanaf woensdagochtend negen uur (lokale tijd) alle bedrijven en huishoudens zonder stroom zaten.

Vanaf drie uur 's middags werd de elektriciteitsvoorziening weer gestart.

Dat is een gevolg van het feit dat gezaghebber Glenn Thodé de leiding heeft overgenomen van EcoPower omdat het volgens hem het algemeen belang in het geding was.

Kern van het conflict vormen betalingsproblemen. EcoPower klaagt over een gebrekkige betaling, WEB houdt zich het recht voor alle ingediende rekeningen grondig na te lopen waardoor de afhandeling van de betaling veel tijd in beslag neemt.

EcoPower levert energie op basis van generatoren en windenergie. Voor de twee types voor stroomopwekking geldt een verschillend tarief.

Deze regeling is oorzaak van veel discussies over betalingen. EcoPower heeft al vaker gewaarschuwd te stoppen met de levering van stroom als er niet op tijd wordt betaald. Woensdag was voor het bedrijf de maat vol.