DEN HAAG - Het ministerie van Justitie verzet zich tegen de eis van zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz dat hij op onbegeleid verlof mag.

Yilmaz werd tot levenslang veroordeeld, omdat hij in 1983 in het Delftse café Het Koetsiertje zes mensen doodschoot.

Yilmaz heeft geen uitzicht op gratie en dus vrijlating, dus is onbegeleid verlof niet aan de orde, meende landsadvocaat Bitter woensdag tijdens een kort geding dat de moordenaar had aangespannen tegen de staat om alsnog een machtiging voor onbegeleid verlof te krijgen.

Tbs-kliniek

Toen in 2009 bleek dat hij ondanks de levenslange veroordeling in een tbs-kliniek zat en op verlof mocht, wekte dat grote publieke verontwaardiging. Toenmalig minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie besloten destijds dat hij helemaal niet meer met verlof mocht.

Vorig jaar vernietigde de Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming (RSJ) dit besluit echter. Sindsdien mag Yilmaz wel met begeleiding op verlof.

Geresocialiseerd

Volgens zijn advocaat, Romke Wybenga, is in 2001 met het ministerie van Justitie afgesproken dat zijn cliënt geresocialiseerd zou worden en daarbij ook het bijbehorende verloftraject zou doorlopen. Volgens landsadvocaat Cécile Bitter is er helemaal geen sprake van een overeenkomst met Yilmaz. ''De Staat sluit geen overeenkomsten over het uitvoeren van een straf'', benadrukte ze.

De memo die Wybenga als bewijs daarvoor opvoerde, ging volgens haar over een bespreking over de mogelijke invulling van de straf. Het was geen overeenkomst, aldus Bitter.