DEN HAAG - De aanleg van spitsstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest kan gewoon doorgaan.

Een aantal inwoners van Heiloo had bezwaar gemaakt tegen het besluit van toenmalig minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat om ze te realiseren.

De Raad van State heeft hun bezwaren woensdag echter van tafel geveegd.

De verbreding van het 10 kilometer lange traject is onderdeel van de zogeheten spoedaanpak. Eurlings kwam daarmee om 30 hardnekkige knelpunten in het wegenwet aan te pakken.

Luchtkwaliteit

De inwoners van Heiloo stelden onder meer dat de luchtkwaliteit zal verslechteren en dat onderzoek dat ten grondslag ligt aan het besluit, niet deugt. De Raad van State oordeelt echter dat ze niet-ontvankelijk zijn of dat de bezwaren ongegrond zijn.

De aanleg van de spitsstroken is overigens al aan de gang.