AMSTERDAM - De RWE/Essent-kolencentrale die gepland stond in de Eemshaven komt er niet. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Volgens het rechtscollege is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor onder meer de Waddenzee en de Waddeneilanden.

Wat de uitspraak precies betekent voor de bouw van de centrale, is nog onduidelijk. Er wordt al 3 jaar aan gebouwd. De centrale moet de grootste van Nederland worden en kost 2,6 miljard euro.

Vergunningen

Het gaat om vergunningen die de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies Friesland en Groningen in 2008 in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben verleend.

Volgens de Raad van State hadden zij onderzoek moeten doen naar de gevolgen die de centrale samen met de uitbreiding en verdieping van de Eemshaven heeft voor de beschermde natuurgebieden. Ook is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zullen zijn van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

Tracébesluit

De Raad van State heeft niet alleen de vergunning voor de centrale afgewezen, hij heeft ook een streep gehaald door het zogenoemde tracébesluit voor de verruiming van de vaargeul naar de Eemshaven.

Die is nodig om de grote bulkschepen met steenkool vanaf de Noordzee toegang te geven tot de haven en de centrale van RWE/Essent. Volgens de bestuursrechter biedt het besluit onvoldoende waarborgen voor een veilige ontwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace, een van de bezwaarmakers tegen de kolencentrale in de Eemshaven, roept RWE/Essent op om de bouwwerkzaamheden aan de centrale direct te staken. Een nieuwe vergunningaanvraag is een heilloze weg, meent woordvoerder Rolf Schipper. ''De centrale zal er nooit komen.''

Volgens Schipper is de uitspraak van de Raad van State bijzonder duidelijk. ''Er was zo veel mis met de vergunningen, daar valt niets meer aan te repareren.''

Dat er straks een half afgebouwde kolencentrale staat, is een risico dat RWE/Essent bewust heeft genomen, aldus Schipper. ''Het is niet slim als je gaat bouwen voordat er een uitspraak van de rechter ligt.''

Er wordt al 3 jaar door 1300 bouwvakkers gewerkt aan de centrale in de Eemshaven, die de grootste elektriciteitsleverancier (met een capaciteit om 2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien) van Nederland had moeten worden.

Teleurgesteld

RWE/Essent is ''zeer teleurgesteld'' over de uitspraak van de Raad van State.

''Na een langdurig en intensief proces is er nog steeds geen definitieve zekerheid over de afronding van het voor Nederland belangrijkste energieproject'', liet RWE/Essent weten.

Het bedrijf kan en wil nog niet zeggen hoe het nu verder moet. ''RWE/Essent bestudeert op dit moment de gecompliceerde uitspraak.''