TYNAARLO - De gemeente Tynaarlo is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak over de vergoeding van de kosten van de brand in De Punt. Dat maakte Tynaarlo vrijdag bekend.

De gemeente wilde dat het Rijk 850.000 euro zou bijdragen aan de kosten die voortvloeiden uit de brand. Ze stapte naar de rechter toen het Rijk dat weigerde.

Maar die bepaalde begin juni dat er geen sprake was van een ramp die onder de wet Rampen en Zware Ongevallen viel.

De brand op een scheepswerf in het Drentse De Punt op 9 mei 2008 waarbij drie brandweermannen omkwamen, was een lokale ramp, oordeelde toen de rechtbank. De gemeente had wel recht op een incidentele subsidie.

Ernstige verstoring

Bij een ramp moet sprake zijn van een ernstige verstoring van de openbare veiligheid. De rechtbank vond dat de brand in De Punt niet aan dit criterium voldeed.

Tynaarlo vindt dat dit wel het geval is en dat dit recht geeft op kostenvergoeding. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ook hoger beroep aangetekend.