WOERDEN - De tien vestingsteden die samen de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL) vormen, moeten zuiniger zijn op de nog zichtbare resten van dit verdedigingswerk.

Her en der is sprake van slecht onderhoud van wallen en singels, op veel plaatsen is het gebied rond de linie helemaal volgebouwd en gedetailleerde geschiedschrijving van de vestingen is ook lang niet overal in orde.

Dat concludeert maandag het Kwaliteitsteam Groene Hart, dat in opdracht van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland onderzoek heeft gedaan naar de toestand van de OHWL.

Naarden

De Oude Hollandse Waterlinie was het eerste verdedigingswerk langs het water dat in Nederland is aangelegd, tussen 1672 en 1700. Aan de linie liggen Naarden, Weesp, Woerden, Muiden, Montfoort, Oudewater, Nieuwpoort, Schoonhoven, Gorinchem en Woudrichem.

Bijvoorbeeld in Naarden is de vesting heel goed bewaard gebleven, maar elders is er vrijwel niets meer van te zien. ''De OHWL is echter een uniek Hollands cultuurhistorisch fenomeen en tevens een bijzonder militair-historisch tijdsbeeld.''

Bestemmingsplannen

Het team adviseert de provincies om er bij het goedkeuren van nieuwe bestemmingsplannen van gemeenten op te letten, dat de nog open gebieden niet verder worden dichtgebouwd. ''Schootsvelden zouden bijvoorbeeld opgenomen moeten worden in dergelijke plannen.''

De onderzoekers snappen dat het niet meer mogelijk is om de OHWL weer helemaal zichtbaar te maken. ''Maar te overwegen valt om bijvoorbeeld in het voorjaar inundatiegebieden onder water te laten lopen, wat meteen goed is voor de stand van de weidevogels.'' Verwaarloosde vestingwerken zouden hersteld moeten worden.