DEN HAAG - Het aantal kinderen dat geadopteerd is, blijft redelijk stabiel de laatste jaren.

Afgelopen jaar werden 672 kinderen geadopteerd, ongeveer evenveel als de jaren daarvoor. Het zijn er echter veel minder dan in piekjaar 2004, toen werden 1378 kinderen geadopteerd.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste adoptiekinderen komen uit China, gevolgd door Haïti en de Verenigde Staten. De helft van de vorig jaar geadopteerde kinderen komt uit China.

Economische ontwikkelingen

Het aantal geadopteerde kinderen verdubbelde tussen 1995 en 2004, dat komt volgens het CBS door de stijging van het aantal kinderen uit China.

In de jaren na 2004 daalde het aantal kinderen uit China weer, waarschijnlijk door de gunstige economische ontwikkelingen in het land, het aantal adoptieverzoeken uit andere landen en het feit dat Chinese kinderen steeds meer in eigen land geadopteerd worden.

Waren het eerder vooral Chinese meisjes die geadopteerd worden, het afgelopen jaar was twee derde jongen. Het gaat hier voor een belangrijk deel over kinderen met een beperking.