DEN HAAG - Nederlandse politietrainers hebben voor het eerst zelfstandig gepatrouilleerd in Kunduz, meldt het ministerie van Defensie zondag. 

Bij een 'checkpoint' maakten ze kennis met Afghaanse agenten die ze de komende tijd gaan trainen en opleiden.

De afgelopen weken werden de Nederlanders op hun patrouilles begeleid door Duitse of Amerikaanse militairen. Maar inmiddels zijn alle randvoorwaarden ingevuld en zijn de Nederlanders klaar om te beginnen met de training van Afghaanse agenten, aldus Defensie.

De politietrainingsmissie is om Afghaanse politieagenten te trainen en op te leiden en om de 'justitiële keten' te versterken. De missie loopt tot halverwege 2014.

Verdedigen

Afspraak is dat de Nederlanders in Kunduz alleen geweld mogen gebruiken om zichzelf en anderen te verdedigen. Ook de agenten die door de Nederlanders worden opgeleid, mogen niet worden ingezet als militairen.

Volgens de NOS zijn militairen in Kunduz gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten en een groot deel van het materieel nog niet is aangekomen en er pas twee van de benodigde twintig tolken zijn. Militairen zouden de missie in e-mails een 'logistieke puinhoop' noemen.

Politietrainers Kunduz klaar om te beginnen