AMSTERDAM – Bij de politie in Amsterdam is het aantal meldingen van geweld tegen homo’s in 2010 fors toegenomen. Ten opzichte van 2009 is de hoeveelheid meldingen ruimschoots verdubbeld.

Dit blijkt uit cijfers van het netwerk Roze in Blauw van de Amsterdamse politie.

In 2009 werden nog 82 meldingen gedaan van fysiek geweld tegen homo’s. In 2010 was dit aantal gestegen tot 182.

Het totale aantal meldingen van homogerelateerde incidenten in Amsterdam in 2010 was 487. Een jaar eerder lag het aantal meldingen nog op 371. Vera Bergkamp, voorzitter van homobelangenvereniging COC Nederland, geeft aan dat deze cijfers waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg vormen: "Als je weet dat 7 op de 10 personen met een andere geaardheid in zijn leven met geweld te maken krijgt, kan dat niet anders."

De gegevens zijn afkomstig van het netwerk Roze in Blauw. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Onder homogerelateerde incidenten worden naast geweldsdelicten ook bedreiging, belediging en discriminatie verstaan. Daarnaast werden gevallen geregistreerd waarbij niet direct sprake was van een strafbaar feit.

Vandaar dat het aantal hoger ligt dan eerder deze maand in het Poldis 2010 rapport naar voren kwam. Daarin werd het aantal homogerelateerde incidenten in de regio Amsterdam-Amstelland op 256 gesteld.

De gegevens zijn afkomstig uit het Poldis 2010 rapport. Politieregio's die niet in de grafiek zijn opgenomen hadden minder dan 5 meldingen in 2010. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Ook met dat aantal vormt Amsterdam voor het derde jaar op rij de regio met de meeste meldingen van homogerelateerde incidenten. Bijna 40 procent van alle meldingen wordt gedaan in Amsterdam.

Volgens Ellie Lust, woordvoerder bij de politie Amsterdam-Amstelland en voorzitter van Roze in Blauw, is met deze cijfers moeilijk op te maken of er in Amsterdam meer sprake is van homogerelateerde incidenten dan in vergelijkbare steden. "In Amsterdam wordt er zeer actief achteraan gegaan om de zaken waarbij de geaardheid van het slachtoffer een rol speelt te registreren. Ik ken geen ander korps dat een speciaal nummer heeft voor homogerelateerde incidenten."

Vera Bergkamp noemt het daarom zeer opvallend dat in een stad als Utrecht slechts tien meldingen zijn gedaan van homogerelateerde incidenten. "In de media hoor je toch genoeg verhalen die anders doen suggeren."

Betere registratie bij de politiekorpsen is volgens Bergkamp noodzakelijk om de problemen effectief te kunnen aanpakken. "Daarnaast is beter voolichting op scholen essentieel. Vandaar dat het COC vandaag actie voert om voorlichting op het voortgezet onderwijs te verplichten."