AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie wil ongeveer dertig tbs-zaken opnieuw voor de rechter brengen nu blijkt dat een onbevoegde psychiater in die zaken advies heeft uitgebracht.

Advocaat Niels van der Laan vreest dat dit niet mogelijk is. De psychiater heeft zijn registratie in een databank met zorgverleners, het BIG-register, in juni 2008 niet vernieuwd.

Toch bleef hij bij de Nijmeegse Pompestichting werken, waar veel tbs'ers zijn opgenomen. De psychiater was daar ook plaatsvervangend hoofd van de inrichting.

Hij adviseerde in zo'n dertig zaken over de verlenging van opgelegde tbs-maatregelen. De zaak zou onlangs aan het licht zijn gekomen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat het OM inschakelde.

Justitie stelde de betrokken advocaten per brief op de hoogte, laat het Openbaar Ministerie in Den Haag weten. De zaak speelt bij verschillende arrondissementen, maar Den Haag doet de woordvoering.

Onbevoegde hulpofficieren

Advocaat Niels van der Laan stelt dat er tussen twee verlengingen in niet door de rechter kan worden getoetst. Het OM denkt de zaken wel op deze manier te kunnen repareren. Van der Laan vergelijkt de zaak met die van de onbevoegde hulpofficieren bij de politie.

Vorig jaar bleek dat agenten de benodigde papieren niet hadden en toch besluiten hadden genomen die ze niet hadden mogen nemen. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor een strafzaak. De advocaat vindt het moeilijk in te schatten hoe ernstig de gevolgen zijn.

"Ik vrees dat psychiaters niet snel durven af te wijken van het oordeel dat een collega eerder heeft gegeven."

Goed gehandeld

Het OM heeft volgens hem goed gehandeld. "Ze hebben het voor zover ik weet meteen naar buiten gebracht toen de zaak aan het licht kwam. Het is logisch dat ze alles proberen om dit recht te zetten."

De psychiater werkt volgens Trouw inmiddels niet meer bij de Pompestichting. Volgens het BIG-register zou hij nu bij de GGZ Eindhoven werken. De man is volgens het OM nog geregistreerd als arts en psychotherapeut, maar niet meer als psychiater.