DEN HAAG - 82 procent van de geiten- en schapenhouders heeft zijn dieren gevaccineerd tegen q-koorts.

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft dat maandag gemeld.

Voor 1 augustus moesten alle bedrijven aan de verplichting hebben voldaan, anders zou een boete volgen. Wie wel al gevaccineerd heeft maar de registratie nog niet heeft afgerond, heeft daar volgens de nVWA nog een week de tijd voor.

De nVWA voert controles uit bij bedrijven die nog niet gevaccineerd hebben en, steekproefsgewijs, bij die dat wel al gedaan hebben.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) uitte onlangs zijn zorg dat de vaccinatie maar moeizaam op gang kwam. Het kabinet wil maatregelen zoals het verbod om bedrijven uit te breiden pas versoepelen als alle geitenhouders voldoen aan de geldende vaccinatieplicht.

Bij boeren die niet tijdig vaccineren komt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit de dieren inenten op kosten van de geitenhouder.