HOOGERSMILDE - Het voetstuk van de door brand geknakte zendmast in Hoogersmilde is maandagmiddag ontmanteld.

Met behulp van twee kranen heeft eigenaar Novec de tien ton zware mastvoet op de grond weten te krijgen. Daarmee is het grootste brokstuk weggeruimd.

De opruimwerkzaamheden gaan nog de hele maand augustus door.

Herbouwen

Novec en Avicom, eigenaren van respectievelijk de zendmast en de onderliggende betonnen constructie, zijn van plan de mast op dezelfde locatie te herbouwen. Volgens een woordvoerder van Novec heeft de vorige zendmast uitstekend gefunctioneerd op de huidige plek.

''Maar we willen eerst de schade in kaart brengen. Is die beheersbaar, dan gaan we over op herbouw."

Avicom gaat onder meer de betonnen voet van de mast doorlichten op scheurtjes.

Alle omwonenden zijn inmiddels teruggekeerd naar hun huizen.