DEN HELDER - De meerdaagse speedbootrace die begin augustus zou plaatsvinden op de Waddenzee tussen Texel en Den Helder, is afgelast.

Dit heeft de organisator van de omstreden zogeheten powerboatraces maandag bekendgemaakt. De organisator heeft zelf de stekker uit het evenement getrokken dat op 5, 6 en 7 augustus zou plaatsvinden.

Hij heeft nog niet alle benodigde vergunningen ontvangen en daardoor hebben meerdere deelnemende teams te weinig tijd om hun schepen en bijbehorende materialen tijdig in Nederland te krijgen.

De Raad van State liet maandag juist weten dat het evenement doorgang kan vinden. Enkele natuurorganisaties hadden bij het hoogste rechtsorgaan gevraagd de vergunningverlening van de provincie Noord-Holland ongedaan te maken.

Beschermd natuurgebied

De organisaties vreesden dat de races schade zouden veroorzaken aan de Waddenzee, een beschermd natuurgebied.

De Raad besloot maandag dat de provincie Noord-Holland juist heeft gehandeld omdat het uitgebreid heeft laten onderzoeken of schade aan de natuur ontstaat. Dit bleek niet het geval.

De organisator van de races had van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie echter ook nog een ontheffing nodig op de Flora- en Faunawet en daar kon hij niet langer op wachten.

Volgend jaar wil de organisator een nieuwe poging wagen om de powerboatraces op de Waddenzee te laten plaatsvinden.