AMSTERDAM - Advocaat Gerard Spong heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad gevraagd zogeheten cassatie in het belang der wet in te stellen over de zaak-Wilders.

Hij doet dat namens een aantal organisaties die het niet eens zijn met de vrijspraak van Wilders.

Spong heeft woensdag laten weten dat aan deze vrijspraak echter niets verandert, ook niet als de Hoge Raad op zijn verzoek ingaat.

Deze bijzondere cassatieprocedure kan worden ingesteld als de procureur-generaal vindt dat een oordeel van de Hoge Raad belangrijk is voor de ontwikkeling van het recht.

De organisaties die Spong vertegenwoordigt, waren geen partij in het strafproces tegen Wilders en konden derhalve niet in hoger beroep gaan. Het is niet bekend wanneer de procureur-generaal zijn standpunt bepaalt.