AMSTERDAM - Gemeenten mogen geen blowverbod invoeren. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald in een uitspraak waar een groep Amsterdammers bij de gemeente om had gevraagd.

Amsterdam heeft in de algemene plaatselijke verordering (APV) opgenomen dat de burgemeester een blowverbod mag instellen op plekken waar overlast is van softdrugsgebruikers.

Volgens de Raad van State kan Amsterdam echter niet met eigen verbodsbepalingen komen die al geregeld zijn in de Opiumwet.

Daarin staat dat softdrugs verboden zijn. Daaruit volgt dat ook het gebruik van softdrugs strafbaar is. Iets wat al verboden is, kan niet nog eens door de gemeente worden verboden, oordeelt de Raad van State.

Andere steden

Er bestaat geen ruimte voor gemeenten om met eigen verbodsbepalingen te komen die min of meer gekopieerd zijn van voorschriften uit de Opiumwet. De uitspraak geldt dus ook voor andere steden die een softdrugsverbod in hun verordening hebben opgenomen.

Twee weken geleden deed de Raad van State eenzelfde soort uitspraak voor maatregelen die gemeenten nemen tegen de overlast van coffeeshops. Die moeten ze regelen met de Opiumwet en niet met de APV.

Kinderspeelplaats

De uitspraak is waarschijnlijk een flinke domper voor een aantal bewoners van de Hemonystraat in de Amsterdamse wijk de Pijp. Zij hadden de gemeente gevraagd een blowverbod af te kondigen voor de kinderspeelplaats in hun straat.

De gemeente oordeelde in mei 2009 echter dat het blowverbod in dit geval een te zwaar middel is en wees het verzoek af.

De bewoners tekenden bezwaar aan en kwamen uiteindelijk bij de Raad van State terecht.

Dat deden ze waarschijnlijk in de hoop dat die de gemeente zou dwingen het blowverbod toch af te kondigen. Nu heeft de hoogste bestuursrechter echter besloten dat het verbod helemaal nergens mag worden toegepast.

Andere manieren

Volgens het rechtsorgaan betekent de uitspraak niet dat de burgemeester niet meer kan optreden tegen mensen die de openbare orde verstoren, als ze onder invloed van softdrugs zijn. De Gemeentewet biedt de burgemeester deze bevoegdheid, aldus de Raad van State.

Voor de gemeente Amsterdam is dat laatste het belangrijkst, aldus een woordvoerder. ''Het gaat ons erom dat we de overlast van softdrugs kunnen aanpakken. We gaan nu kijken wat de uitspraak betekent voor de uitvoering in de praktijk.''