DEN HAAG - De bebouwing is in Nederland tussen 2006 en 2008 gestaag gegroeid. Hierdoor neemt het aandeel agrarisch land dat gebruikt wordt voor land- en tuinbouw af.

Toch wordt nog 55 procent van de totale oppervlakte in Nederland door deze sector gebruikt. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel bebouwd terrein lijkt heel groot, omdat dat het zichtbaarst is. Toch beslaat het slechts 8 procent van de totale oppervlakte. Het bebouwd terrein is in de periode 2006-2008 met bijna 7 duizend hectare gegroeid.

Deze toename is vooral zichtbaar in de provincie Zuid-Holland. In de gemeente Rotterdam groeide het bebouwde terrein met 300 hectare en in Den Haag met 80 hectare. Die toename van bebouwing gaat bijna allemaal ten koste van landbouwgrond.

Van de Nederlandse grond is 12 procent bos en natuurlijk terrein en ongeveer 20 procent is binnen- en buitenwater.