DEN HAAG - De Nederlandse groep militairen en politieagenten die de politietrainingsmissie gaat uitvoeren in de Afghaanse provincie Kunduz is op volle sterkte gekomen.

Zondag kwamen de laatste militairen aan, zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

Afgelopen donderdag vertrokken ruim 160 Nederlandse militairen vanaf vliegbasis Eindhoven naar Kunduz. De politietrainingsmissie is gericht op het opleiden en trainen van Afghaanse civiele politieagenten en het versterken van de 'justitiële keten'. De missie loopt tot halverwege 2014.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dit voorjaar achter de missie geschaard, nadat was voldaan aan extra eisen van met name GroenLinks en ChristenUnie over de kwaliteit van de training en garanties over de taken van de agenten.

Afspraak is dat de Nederlanders in Kunduz alleen geweld mogen gebruiken om zichzelf en anderen te verdedigen. Ook de agenten die door de Nederlanders worden opgeleid, mogen niet worden ingezet als militairen. De Afghaanse overheid heeft toegezegd deze eisen te respecteren.