AMSTERDAM - Edwin de Roy van Zuydewijn zal mogelijk door Justitie worden vervolgd wegens smaad.

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Edwin de Roy van Zuydewijn aanvankelijk niet vervolgen voor laster tegen zijn ex-zwager prins Carlos junior, om de broer van prinses Margarita te beschermen tegen negatieve publiciteit.

Wanneer de Roy van Zuydewijn echter de publiciteit zoekt, zal hij alsnog worden vervolgd. Dat schrijft de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie deze week in een brief aan de voormalig echtgenoot van prinses Margarita.

In de brief van hoofdofficier Theo Hofstee, die in het bezit is van NU.nl (zie onderin dit artikel), staat dat De Roy van Zuydewijn heeft verteld dat Carlos zich seksueel aan zijn jongere zus zou hebben opgedrongen. Dit zou Margarita tijdens haar huwelijk met de Roy van Zuydewijn aan hem hebben opgebiecht.

Opgenomen

De persoon, die anoniem wenst te blijven, met wie de Roy van Zuydewijn over de kwestie sprak zou het incestverhaal zonder dat hij dit wist hebben opgenomen en verspreid. Naar aanleiding van dit alles deed prins Carlos in 2007 zijn aangifte wegens smaad, waarna Justitie een onderzoek startte.

Maandag ontvingen de Roy van Zuydewijn en zijn advocaat een brief van Justitie met tekst en uitleg over dit onderzoek. Daarin schrijft hoofdofficier Hofstee dat hij voorlopig niet tot vervolging van De Roy van Zuydewijn wil overgaan, omdat hij Carlos wil beschermen tegen negatieve publiciteit.

Strafvervolging

Ook stelt Hofstee vast dat het beter is om het incestverhaal te laten rusten zodat de familieleden van Carlos geen schade kunnen oplopen. Maar als de Roy van Zuydewijn de brief openbaar maakt zal Justitie niet aarzelen om hem alsnog strafrechtelijk te vervolgen.

Hofstee: “Hernieuwde publiekmaking van dit zogenaamde incestverhaal kan een nieuw strafbaar feit opleveren van smaad of smaadschrift. (..) en zal ik niet aarzelen alsnog tot vervolging over te gaan.” De Roy’s advocaat Gabriel Meijers spreekt in een reactie van een ‘buitengewoon merkwaardige brief’.

“De theorie in de brief gaat er vanuit dat je niet tegen een ander mag zeggen wat je van je vrouw over je zwager hebt gehoord. De redenering dat dit smaad of laster zou opleveren klopt niet”, aldus de raadsman.

Uitingsvrijheid

Justitie doet volgens hem een poging om de uitingsvrijheid van zijn cliënt te beknotten. Een aantal jaar geleden werd de Roy van Zuydewijn ook door Justitie beschuldigd van het schenden van een ambtsgeheim, nadat hij in een andere rechtszaak de pleitnota van zijn advocaat online bekend had gemaakt.

Onlangs werd bekend dat Justitie een fout had gemaakt en een schadevergoeding moest betalen. Meijers concludeert nu dat zijn cliënt terecht het gevoel kan hebben dat hij door Justitie anders wordt behandeld.

“Met de aangifte van de familie De Bourbon Parma, die is aangetrouwd bij de Koninklijke familie en waartoe Carlos junior behoort, wordt blijkbaar anders omgegaan dan met de aangifte van een gewone burger. Het verbaast me dat een kansloze aangifte als deze wordt behandeld door de hoofdofficier van Justitie”.

De advocaat benadrukt dat er honderdduizenden euro’s zijn besteed aan beide rechtszaken. “Rechters, getuigen en advocaten zijn ingeschakeld en gehoord om De Roy van Zuydewijn te beperken in zijn uitingsvrijheid. Het is erg zorgwekkend hoe met ons belastinggeld wordt omgegaan.”

Karaktermoord

De Roy van Zuydewijn betreurt de gang van zaken. “Waar hebben mijn ex-vrouw en ik nu juist zo voor gestreden en om gesmeekt? Juist ja, dat wij door Justitie en de RVD tegen de stuitende karaktermoord op mij in bescherming zouden worden genomen. Maar Justitie loopt aan de leiband van Beatrix en moet zich diep schamen”, aldus de oud-zwager van prins Carlos junior.

Nu hij de publiciteit heeft opgezocht is hij naar eigen zeggen klaar voor de arrestatie. “Ik zie het met stijgend plezier tegemoet.”

Reactie OM

Het OM stelt in een reactie dat het nog steeds vindt dat de Roy van Zuydewijn smaad heeft gepleegd. Het blijft echter bij zijn standpunt dat vervolging ongewenste publiciteit met zich meebrengt.

“Mocht de heer Roy van Zuydewijn besluiten om het zogenaamde incestverhaal opnieuw te publiceren, dan kan dit een nieuw strafbaar feit opleveren van smaad of smaadschrift en kan alsnog worden overgegaan tot vervolging”, zegt woordvoerder Ruth Gorrissen tegenover NU.nl.

Volgens het OM wordt de Roy van Zuydewijn niet beperkt in zijn uitingsvrijheid: “De heer De Roy van Zuydewijn heeft dezelfde uitingsvrijheid als ieder ander”.

Lees hier de brief van Justitie aan De Roy van Zuydewijn:

briefroy