Natuurmonumenten in beroep tegen gasopslag

BERGEN - Natuurmonumenten is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het besluit van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om ondergronds gas op te slaan in het gebied Bergermeer bij Alkmaar.

Dat maakte de organisatie maandag bekend.

Volgens Natuurmonumenten brengen de voor de opslag noodzakelijke boorputten en -installaties onherstelbare schade toe aan De Loterijlanden, een natuurgebied tussen Bergen en Alkmaar.

De organisatie zegt dat sprake is van ''pure kapitaalvernietiging van investeringen die in het gebied zijn gedaan''. Bovendien is het besluit is strijd met vastgesteld natuurbeleid en zijn er milieuvriendelijker oplossingen aangedragen in de milieueffectrapportage. De Loterijlanden is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Natuurmonumenten wil dat de verplichting tot compensatie voor natuurschade integraal onderdeel wordt van het rijksinpassingsplan, dat aan de gasopslag ten grondslag ligt.Nu is dat nog niet het geval, zegt beheerder Klaas de Jong van Natuurmonumenten.

Compensatie

''De provincie Noord-Holland en exploitant TAQA hebben een natuurcompensatieplan gemaakt waarbij wij ook betrokken waren. Inhoudelijk is dat plan goed."

"Maar het gaat mis op de procedure, waardoor er onvoldoende waarborgen zijn dat er daadwerkelijk compensatie komt. Om die reden willen wij dat dit aspect wordt opgenomen in het rijksinpassingsplan."

Vrijdag maakte ook de gemeente Bergen bekend bij de Raad van State in beroep te zijn gegaan tegen gasopslag. De gemeente had die stap al aangekondigd.

In Bergermeer moet de grootste ondergrondse gasopslag van Noordwest-Europa komen. Bergen is de enige gemeente in de regio die zich blijft verzetten. Alkmaar, Heiloo, Schermer en ook de provincie Noord-Holland gingen akkoord na de toezegging van economische compensatieregelingen door het Rijk.

Lees meer over:
Tip de redactie