UTRECHT - In het afgelopen jaar hebben 24.150 kinderen kortere of langere tijd in een pleeggezin gewoond.

Dat zijn er 800 meer dan in 2009, zo blijkt donderdag uit cijfers van stichting Pleegzorg Nederland. Toen was nog sprake van een forse stijging van 9000 kinderen.

Vorig jaar nam ook het aantal pleeggezinnen toe. Het aantal gezinnen dat kinderen wil opvangen steeg met bijna 3000 tot 15.500. Ondanks de groei is er echter niet voor ieder kind een passend pleeggezin beschikbaar, zo stelde Pleegzorg Nederland.

Wel heeft een campagne de interesse voor pleegouderschap aangezwengeld. Sinds de start in maart hebben 7350 mensen een informatiepakket opgevraagd.