DEN HAAG - Bijna twee derde van de Nederlanders wil dat de overheid zich in tijden van bezuinigingen meer richt op problemen in Nederland en minder op buitenlandse problemen.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde kwartaalbericht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Volgens het SCP is deze houding sterker geworden sinds 2007. In dat jaar stonden er nog vijf internationale vraagstukken in de top tien van belangrijkste kwesties.

Dit jaar zijn dat er nog twee (oorlog en terrorisme), die bovendien een stuk lager op de lijst staan. Defensie en ontwikkelingshulp worden steevast gezien als de meest populaire bezuinigingsposten.

Betrokken

Dit betekent volgens het SCP niet dat Nederlanders zich achter de dijken verschansen. ''Veel burgers voelen zich betrokken bij rampen en conflicten in de wereld en zijn doordrongen van de economische afhankelijkheid van Nederland'', aldus het planbureau in het rapport.

Nederland moet echter niet altijd voorop willen lopen, maar de nadruk leggen op Nederlandse (economische) belangen.

Uit het rapport kwam ook naar voren dat het merendeel van de Nederlanders (58 procent) pessimistisch is over hoe het gaat met Nederland. Wel neemt het vertrouwen in ons land toe in vergelijking met eerdere kwartalen.

Coalitiepartijen

De positievere stemming is met name te danken aan aanhangers van de coalitiepartijen. Een groot deel van de VVD- en CDA-aanhangers vinden dat het de goede kant op gaat met Nederland en hebben vertrouwen in de overheid.

PVV-stemmers zijn minder positief: 23 procent ziet het de goede kant op gaan, 42 procent heeft vertrouwen in de regering. Dit aandeel is sterk gestegen sinds het aantreden van het kabinet.

Het COB wordt sinds 2008 elke drie maanden uitgevoerd met onder meer een enquête, die dit kwartaal is ingevuld door 1100 mensen.