DEN HAAG - Er is geen bewijs dat het Openbaar Ministerie (OM) ooit afspraken heeft gemaakt met de Rooms-Katholieke Kerk over de afhandeling van zaken rond misbruik door geestelijken.

Dat concludeert Dato Steenhuis in een woensdag gepubliceerd rapport dat hij op verzoek van de Tweede Kamer schreef.Oud-procureur-generaal Steenhuis heeft te weinig relevante zaken gevonden om iets te kunnen zeggen over het bestaan van een 'speciale behandeling' voor priesters die van een zedendelict werden verdacht.

Alles dat hierover vaststaat, is dat er geen bewijs voor is gevonden. Steenhuis bekeek ruim 2200 zaken, waaruit slechts vijf strafzaken tegen katholieke geestelijken naar voren kwamen.

Ook interviewde Steenhuis 17 (voormalig) medewerkers van het OM en politiemensen. Volgens geen van hen moesten zaken rond zedenverdachten uit de RK-Kerk anders behandeld worden dan gewone burgerverdachten. Er is bijvoorbeeld niets gebleken van trajecten waardoor deze zaken buiten de gewone kanalen om werden geleid, aldus Steenhuis.

Hoge drempel

De onderzoeker geeft diverse mogelijke verklaringen voor het ontbreken van dergelijke strafzaken, zoals dat na de jaren zestig veel RK-instellingen sloten. Daarmee verdwenen 'beschutte' situaties waarin misbruik kon plaatsvinden. Ook was het proces om tot aangifte tegen de kerk te doen, vaak een te hoge drempel.

Tijdens zijn onderzoek stuitte Steenhuis nog wel op een verhaal over dossiers van RK-zedenverdachten die bij het OM in Den Bosch in een apart kastje zouden hebben gelegen.

Procureur-generaal Hans Blok zou deze zaken uit de jaren '50 en '60 bij zijn aantreden in 1997 hebben bekeken en geconcludeerd hebben dat ze verjaard waren. Deze dossiers zijn nu vernietigd op grond van de Wet politiegegevens.

Verjaren

Waarom de dossiers in het kastje lagen, is niet meer te achterhalen volgens Steenhuis. Een mogelijkheid is dat ze daar lagen zodat ze zouden verjaren. Maar dat vindt Steenhuis minder waarschijnlijk, zegt hij.

Het kan volgens hem ook zijn dat ze niet zijn behandeld op voorwaarde van het OM dat ze bij de kerkelijke rechtbank zouden voorkomen.