AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil de handhaving van kinderopvang onderbrengen op een plek.

Met de oprichting van een bureau handhaving kinderopvang voor de hele stad komt de capaciteit, kennis en kunde van alle stadsdelen samen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, zo maakte het woensdag bekend.

Aanbeveling

Het stadsbestuur gaat hiertoe over na aanbevelingen van de commissie Gunning, die onderzoek deed naar aanleiding van de omvangrijke zedenzaak die eind vorig jaar in Amsterdam aan het licht kwam.

De commissie oordeelde dat de gemeente kwetsbaar is op het gebied van handhaving van kinderopvang door versnippering van capaciteit en kennis door de stad.

De stadsdelen blijven wel bestuurlijk verantwoordelijk voor regelgeving, toezicht en handhaving van kinderopvang. Het college volgt echter de resultaten van acties die plaatsvinden op het gebied van handhaving nauwlettend en rapporteert hierover aan de gemeenteraad.

Lees alles over de Amsterdamse zedenzaak op onze special