DEN HAAG - Gemeenten die kampen met drugsoverlast moeten maatregelen daartegen baseren op de Opiumwet en niet regelen in de algemene plaatselijke verordening (APV).

Dat is de kern van een uitspraak van de Raad van State woensdag.

De hoogste bestuursrechter deed uitspraak over de sluiting door de gemeente Maastricht van een lokale coffeeshop.

Die sluiting op basis van de APV was onterecht, aldus de Raad van State. De gemeente Maastricht had in de APV opgenomen dat er geen buitenlandse drugstoeristen in coffeeshops mogen worden toegelaten.

Wietpas

Naar de uitspraak van de Raad van State is lang uitgekeken door kabinet en gemeenten vanwege invoering van de wietpas om buitenlanders uit coffeeshops te weren. Over het zogenoemde ingezetenencriterium zegt de Raad van State dat het niet in strijd is met het Europese recht en de Nederlandse grondwet.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie kan met de uitspraak de invoering van de wietpas gewoon doorgaan.

Ingezetenen

De Raad heeft duidelijk gemaakt dat het Europese recht en de grondwet ruimte laten voor de bepaling dat alleen ingezetenen van Nederland klant mogen zijn van een coffeeshop, aldus het ministerie.

Hoogleraar bestuurlijk sanctierecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit zei in een reactie dat het kabinet de Opiumwet moet veranderen voor de verplichte, landelijke invoering van een wietpas.

Bestuursdwang

Maar burgemeesters kunnen met de bestuursdwang uit de huidige Opiumwet wel al mensen buiten de deur van de coffeeshop houden. Zij kunnen in hun gemeente een wietpas invoeren, aldus Sackers.

Dertien Maastrichtse coffeeshops lieten woensdag weten zelf een grens te gaan stellen aan de toestroom van buitenlandse drugstoeristen. Buitenlanders die op een bepaalde, grotere afstand wonen, komen er op den duur niet meer in, staat in een plan van de coffeeshophouders.