DEN HAAG - Het aantal jongeren tussen de 18 en 25 jaar dat een hbo- of wo-opleiding volgt, is de laatste jaren gegroeid. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het afgelopen collegejaar volgde ongeveer een derde van de 1,4 miljoen jongeren tussen de 18 en 25 jaar een opleiding in het hoger onderwijs, zo meldt het CBS. Het aandeel steeg van 29 naar 33 procent.

Het zijn met name vrouwen en niet-westerse allochtonen die vaker een hbo- of wo-studie volgen. Er zitten meer vrouwen dan mannen op het hoger onderwijs en het verschil is de afgelopen jaren licht toegenomen. Bij het mbo is dat precies andersom.

Hoewel het aandeel niet-westerse allochtonen relatief gering is op het hbo of de universiteiten, neemt dat de laatste jaren wel toe. Toch volgen nog steeds meer niet-westerse allochtonen een mbo-opleiding

Het aantal jongeren dat een mbo-opleiding volgt, is de laatste jaren redelijk stabiel rond de 22 procent.

Schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 25 jaar is de afgelopen tien jaar gedaald van 15 naar 10 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nederland voldoet daarmee aan de Europees gestelde norm.

De scherpere, zelfgestelde norm van 8 procent schoolverlaters in 2010 is niet gehaald. Nederland zit Europees gezien nu in de middenmoot qua aantal schoolverlaters, samen met Ierland,

Denemarken, Zweden en Finland. Tsjechië en Slowakije scoren het best met slechts 5 procent van de jongeren die zonder diploma van school af gaat. Het grootste aandeel voortijdig schoolverlaters zit in Spanje, Portugal en Malta.