WAGENINGEN - Het enige in de Nederlandse kustwateren voorkomende koraal is vermoedelijk geheel uit de Zeeuwse wateren verdwenen.

Dat heeft de Stichting Anemoon, die zich bezighoudt met mariene biologie, zondag gemeld via de website Natuurbericht.nl.

De aanwezigheid van dit zogenoemde 'dodemansduim' was sinds het voltooien van de Deltawerken al achteruit gehold.

Maar de Stichting Anemoon constateert dat het koraal nu geheel uit Zeeland, zijn voornaamste Nederlandse habitat, is verdwenen. Wel komt de dodemansduim nog voor op wrakken in de Noordzee.

Maatregelen

De Stichting Anemoon gaat er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu op aandringen op zeer korte termijn in deze gebieden adequate maatregelen te nemen om de enige koraalsoort die Nederland rijk is te beschermen.

Eerder lanceerden milieuorganisaties al het plan om vijf gebieden voor de kust uit te roepen tot zeereservaten. Het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) had hier echter bezwaren tegen, omdat in die gebieden niet meer gevist zou kunnen worden.

De Stichting Anemoon krijgt zijn informatie over de Zeeuwse wateren vooral van sportduikers die er met grote regelmaat duiken.